Resulullah’ın ﷺ Rabiulevvel’in 12. gününde doğduğu sabit bile değil.

Bildiğiniz gibi, Rabiulevvel’in 12. gecesinde, bidat olan “mevlid kandili” kutlamaları yapılıyor. Resulullah’ın ﷺ doğumu hakkında, İbrahim hocamızın bize verdiği siyer derslerinden ufak notları sizinle paylaşıyoruz.

1) Resulullah ﷺ Hangi Senede Doğdu ?

Cevap : Resulullah ﷺ fil senesinde doğdu. Bu konuda zayıf olan 2 eser geldi, ama birbirlerini kuvvetlendiriyor : Şeyh Albani hasenlendirdi.

1- Ibn Abbas (Hakim) : “Nebi ﷺ fil yılında doğdu”.
2- Qays ibn Maخrama : “Ben ve Resulullah ﷺ fil senesinde doğduk ve yaşıtız”.

Bu konuda İCMAA‘YI nakleden alimler : Ibn Kayyım, Ibn Munzir, Khalifa ibn Khayyat, Ibn Jawzi.

2) Resulullah ﷺ Hangi Günde Doğdu ?

Ibn Kesir diyor ki : Bu konuda ihtilaf olmaması gerekir.

Cevap : Pazartesi günü doğdu.

Delil : Hadis Ebu Katade (Muslim) : Resûlullah ﷺ‘e pazartesi günü oruç tutmanın fazileti soruldu. O da şöyle buyurdu: “O gün, benim doğduğum, peygamber olduğum (veya bana vahiy geldiği) gündür.” Müslim, Sıyâm 197, 198)

3) Resulullah ﷺ Nerde doğdu ?

Bu konuda ihtilaf var.

Cevap : Mekkede, Beni Haşim’in bulunduğu evlerde doğdu.

Şeyh Fevzan diyor ki : “Tam olarak hangi evde doğdu bilinmiyor”.

4) Resulullah Hangi Ayda ﷺ Doğdu ?

Cevap : Cumhur Alimlerine göre (Ibn Kesir, Ibn Kayyım fi Zaad el Mead) : Rabiulevvel ayında.

Not : Tahkik eden alimler bu görüşteler (Ibn Kesir, Ibn Kayyim, Zehebi, Albani, Ibn Useymin).

5) Rabiulevvel’in Kaçıncı Gününde Doğdu ?

Bu konuda 8 mezheb var, 6 tanesini zikr ediyoruz.

1. mezheb : 2. Günde : Bu görüşte olan alimler : Ibn Abdilber Waqidi’den, Waqidi ise Ebi Mahşer Necīh Ibn Abdurrahman el Medeni’den naklediyor (Tabii Tabiinler).

2. mezheb : 3. Günde : Ibn Cema’atil Ketten bazı alimlere nispet ediyor o alimerin isimlerini vermeden.

3. mezheb : 8. Günde : Muhammed Ibn Cubeyr ibn Mut’im (tabiin) naklediyor ve bunu Imam Malik’ten rivayet ediyor. Aynı şekilde Muhammed ibn Musa el Khawarzimi, Ebul Khattab ibn Dehye bunu seçiyor. Ve şeyh Albani bu mezhebe meyl ediyor Sirat en Nebevi kitabında.

4. mezheb : 9. Günde : 120 yıl önce ölmüş olan Astronomi alimi Mahmut Başe hesaplarla bu tarihi çıkartıyor, Mubarakfuri fi rahiq el Makhtum’da seçiyor, Ibn Useymin bu mezhebe meyl ediyor.

5. mezheb : 10. Günde : Ibn Asākir, Ebi Cafer Baqırdan nakl ediyor, Şa’bi tabiinden nakl ediyor.

6. mezheb : 12. Günde : Jabir ibn Abdullah ve Ibn ‘Abbas dan sözler var ama Ibn Kesir bidaya wa nihaya kitabında ve şeyh Albani bunları zayıflatıyorlar.

Şeyh Albani dedi ki : “Bu mezheblere baktığımız zaman bir doğru sened bulamıyoruz. Bulduğumuz en doğru sened Muhammed ibn Jubeyr ibn Mut’imin sözüdür. ”

En güçlü görüş hadis ilmi bakımından, 3. görüş, sonra 4. sonra 6. görüş.

6) Doğum Tarihindeki İhtilafı Bilmenin Faydası nedir ?

1) Resulullahın ﷺ zamanında aslen araplar tarihe önem vermiyordu. Bu sebepten dolayı tam olarak ne zaman doğduğu bilinmiyor.

2) Sahabiler için, Resulullah’ın ﷺ ne zaman doğduğu konusunun bir önemi yoktu çünkü bir önemi olsaydı Allah bunu bizlere bildirirdi. Veyahutta sahabiler sorardı. Alimlerin dediği kadarıyla : Şeriat hükmüyle hiçbir ilgisi olmadığı için, bu tarihi bilmenin bir faydası yok.

Önemli not : Tarikatcıların yaptığı olay batıldır. Resulullah’ın ﷺ doğum tarihinde bile ihtilaf var. Tarikatcılar Rabiulevvel’in 12. gününde kutlama yaparlar. Ama 12. gün, Resulullah’ın ﷺ öldüğu gün olduğu da denildi. O zaman tarikatcılar neyi kutluyorlar ?